دسته‌بندی بی‌نهایت صوتی
نصب طاقچه

موضوع: ارسال و دریافت هدیه

نحوه هدیه دادن، ارسال لینک هدیه..

شما اینجا هستید

نحوه هدیه دادن کتاب

آیا امکان هدیه دادن اشتراک بی نهایت وجود دارد؟

آیا امکان هدیه دادن اعتبار وجود دارد؟

امکان ارسال یک لینک هدیه برای چند نفر وجود دارد؟

کتابی را که هدیه می‌دهم می‌توانم در کتابخانه خودم هم داشته باشم؟

میخواهم از کتابخانه‌ام کتابی را به دوستم هدیه بدهم