دسته‌بندی بی‌نهایت صوتی
نصب طاقچه

موضوع: کارنامه مطالعه

نحوه محاسبه، کتاب های صوتی در کارنامه

شما اینجا هستید

کارنامه مطالعه چیست؟

کتاب‌هایی که در سایت خوندم در کارنامه‌ محاسبه نشده

برای اضافه شدن زمان به کارنامه مطالعه لازمه آنلاین کتاب بخونیم؟

کجا می‌تونم کارنامه مطالعه‌ام رو ببینم؟

در کارنامه مطالعه کتاب‌های صوتی هم محاسبه میشه؟

نحوه هدف گذاری مطالعه

مدت زمان مطالعه‌ام به درستی ثبت نشده

چطور می‌تونم به کارنامه سال‌های گذشته دسترسی داشته باشم

چرا کارنامه‌ام کار نمی‌کنه/باز نمی‌شه